MSD

O Múzeu slovenskej dediny

Múzeum slovenskej dediny je najväčšou národopisnou expozíciou v prírode na Slovensku.

Expozícia podáva obraz tradičného ľudového staviteľstva, bývania a spôsobu života obyvateľov oblastí severozápadného Slovenska v období druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia.

Pôvodným zámerom Slovenského národného múzea v Martine bolo vybudovať expozíciu podávajúcu ucelený obraz o tradičnej stavebnej kultúre a bývaní na území celého Slovenska (s jednotlivými typovými a regionálnymi stavebnými špecifikami).

Do súčasnosti sa zatiaľ zrealizovali celky expozičných objektov z Oravy, Liptova, Kysúc–Podjavorníkov. Región Turiec v zmysle pôvodného zámeru zatiaľ nie je dokončený.
Výstavba ostatných celkov expozície bola značne pozastavená po roku 1990.

Do súčasnosti sa realizovala výstavba v regióne Turiec za finančnej podpory mesta Martin a Ministerstva kultúry SR.

História

História v rokoch

 • koniec 19. storočia - počiatky myšlienok budovania celoslovenskej národopisnej expozície v prírode na Slovensku (so sídlom v Martine)
 • 1931 - prvý konkrétny zámer pre budovanie múzea ľudovej architektúry v Martine
 • 1943 - realizovaný prvý transfer objektu zvonice z Koštian nad Turcom do botanickej záhrady Slovenského národného múzea v Martine
 • 1964 - Slovenská národná rada schválila úlohu budovania múzea ľudovej architektúry pri Slovenskom národnom múzeu v Martine
  (v tom čase Etnografickom ústave)
 • 5. 11. 1968 - položený základný kameň múzea v základoch krčmy z Oravskej Polhory
 • 1972–1974 - sprístupnenie prvých objektov v regióne Orava
 • 1972–1985 - výstavba regiónu Kysuce – Podjavorníky
 • 1984–1985 - druhé sprístupnenie múzea
 • 1974–1990 - výstavba regiónu Liptov
 • 1979 - začiatok výstavby regiónu Turiec
 • 1991 - sprístupnenie múzea v rámci pravidelnej sezónnej prevádzky v mesiacoch máj–október
 • 1991 - počiatky organizovania aktivizovaných podujatí Národopisného leta
  (od roku 2002 Národopisného roka)
 • Od 1. 11. 2004 – celoročná prevádzka

FAKTY

V expozičnom areáli múzea sa na ploche 15,5 ha nachádza nateraz 143 objektov obytného, hospodárskeho, technického, spoločenského a sakrálneho charakteru. Časť objektov je interiérovo zariadená a sprístupnená návštevníkom. Sú to roľnícke usadlosti s obytnými a hospodárskymi stavbami, solitéry technických, spoločenských a sakrálnych stavieb.

 • Rozloha: 15,5 ha
 • Počet objektov: 143
 • Počet sprístupnených objektov: 22
 • Zastúpené regióny: Orava, Turiec, Liptov, Kysuce-Podjavorníky
 • Areál sprístupnený od: 1972 a 1991

SLUŽBY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

 • Prehliadka expozície so sprievodcom (výklad a prehliadka trvá cca 1,5 hod.),
  alebo individuálne (s tlačeným sprievodcovským textom).
 • Možnosť občerstvenia a stravovania v objekte krčmy z Oravskej Polhory.
 • Prenájom priestorov (rodinné, firemné oslavy) v objekte krčmy z Oravskej Polhory / kontakt p. Benko 0908 884 664.
 • Rímsko-katolícke sväté omše alebo evanjelické Služby Božie
  počas programových podujatí Národopisného roka.
 • Predaj suvenírov, pohľadníc, odborných publikácií
  a ľudovo-umeleckých výrobkov.
 • Tvorivé dielne pre základné školy
  (s použitím tradičných výrobných techník a materiálov)

Mapa prístupu

Mapa prístupu

Mapa areálu

Mapa areálu

Informácie pre návštevníkov

Otváracie hodiny

1. 5. - 30. 6:
denne okrem pondelka
od 9:00 do 18:00
1. 7 - 31. 8:
denne
od 9:00 do 18:00
1. 9. - 31. 10.:
denne okrem pondelka
od 9:00 do 17:00
1. 11. - 30. 4.:
denne okrem pondelka a soboty
od 10:00 do 14:30

Vstupné

2 €
(60,25 Sk)
dospelí
1 €
(30,13 Sk)
deti do 6r., študenti, dôchodcovia
5 €
(150,63 Sk)
rodinná vstupenka*

Vstupné na programové podujatia

2,50 €
(75,32 Sk)
dospelí
1,50 €
(45,19 Sk)
deti do 6r., študenti, dôchodcovia
6,50 €
(195,80 Sk)
rodinná vstupenka*

(*) 2 dospelí a min. 2 deti od 6 do 15 rokov

Poplatky

Amatérske foto:
1,50 € (45,19 Sk)
Amatérske video:
3,00 € (90,38 Sk)

Publikácia Stručný sprievodca

Stručný sprievodca

Facebook