• Usadlosť z Jasenovej
  • Usadlosť z Jasenovej
  • Usadlosť z Jasenovej
  • Usadlosť z Jasenovej - interiér - predná izba
  • Usadlosť z Jasenovej - interiér - predná izba
  • Usadlosť z Jasenovej - interiér - predná izba
  • Usadlosť z Jasenovej - interiér - čierna kuchyňa
  • Usadlosť z Jasenovej - interiér - čierna kuchyňa
  • Usadlosť z Jasenovej - interiér - komora
  • Usadlosť z Jasenovej - interiér - komora

Región Orava

Usadlosť z Jasenovej

Patrí k sídelnému typu uzatvorených dvorov z dolnej Oravy a predstavuje spôsob života a bývania viacdetnej rodiny bohatého roľníka evanjelického augsburského vierovyznania v 20. - 30. rokoch 20. storočia.

Pozostáva z obytného domu, maštale, chlievov pre ošípané a hydinu, stodoly a prístrešku na uloženie drobného poľnohospodárskeho náradia. Tieto stavby vytvárajú štvorboký dvor, prístupný od cesty vrátami, krytými šindľovou strieškou a bránkou. Celú usadlosť dopĺňa sýpka postavená mimo dvora. Obytný zrubový dom s drevenou pavlačou, postavený v roku 1846, je štvorpriestorový (izba, pitvor, čierna kuchyňa, komora), osadený na vysokej kamennej podmurovke, v ktorej je umiestnená pivnica s valenou klenbou.

V hospodárskych objektoch sú okrem tradičných pracovných nástrojov prezentované i poľnohospodárske stroje (mláťačky, fukar, hnací motor), ktoré dokladajú prenikanie industrializácie do roľníckeho prostredia. Zaujímavým prvkom je zásobnica na obilie, vydlabaná z kmeňa mohutného stromu.

O spávaní

Keďže izba bola jediným vykurovaným priestorom v dome, najmä v zimnom období sa snažili všetci členovia rodiny v nej nocovať. Gazda s gazdinou spávali na posteli pri priečnej stene izby. Ak bolo v dome viac manželských párov, druhú posteľ mal syn - budúci gazda - so svojou ženou. Deti spávali v kolískach, väčšie spolu s rodičmi v jednej posteli. V početnejších rodinách upravovali na spanie lôžka na zemi, na laviciach, na peci. Rozšírené boli aj zásuvkové postele.

Na sezónne a príležitostné spávanie využívali aj komoru, maštale, výnimočne aj pitvor. Bežne nocovali v komorách mladomanželia, na povalách spali najmä slobodné dievky. Mládenci a sluhovia spávali počas celého roka v maštaliach, kde mali umiestnené jednoduché lôžko. V letnom období využívali na nocovanie tiež stodolu, šopy, senníky, zriedkavejšie aj podstenie domu.

späť na galériu