• Dom z Malatinej
  • Dom z Malatinej
  • Dom z Malatinej
  • Dom z Malatinej
  • Dom z Malatinej

Región Orava

Dom z Malatinej

Predstavuje obydlie bezzemka zo začiatku 20. storočia, ktorý sa živil námezdnou prácou u bohatších gazdov. Keďže jeho majiteľ nevlastnil pôdu, nie sú tu zastúpené väčšie hospodárske stavby. Dom je využívaný na prevádzkové účely.

späť na galériu