• Usadlosť z Veličnej - január 2006
  • Usadlosť z Veličnej - exteriér
  • Usadlosť z Veličnej - interiér - predná izba
  • Usadlosť z Veličnej - interiér - predná izba
  • Usadlosť z Veličnej - interiér - predná izba
  • Usadlosť z Veličnej - interiér - predná izba
  • Usadlosť z Veličnej - interiér - kuchyňa
  • Usadlosť z Veličnej - interiér - komora

Región Orava

Usadlosť z Veličnej

Usadlosť tvorená obytným domom, chlievmi a maštaľou, postavenými v rade za sebou, predstavuje spôsob života a bývania chudobnejšieho roľníka, vlastníka malej rozlohy pôdy, ktorý sa okrem poľnohospodárstva živil najmä výrobou plátna.

Zrubový poschodový obytný dom, postavený v roku 1866, má známy štvorpriestorový pôdorys (izba, pitvor, čierna kuchyňa, komora). Z pitvora je prístup drevenými schod-mi do povalového priestoru a do komôrky na poschodí. Jednotlivé miestnosti domu sú vybavené inventárom zo začiatku 20. storočia. V komore sa nachádzajú nástroje na spracovanie textilných vlákien a krosná na tkanie plátna.

Pri usadlosti je vyhĺbená studňa s kamennou skružou datovanou rokom 1921.

O plátenníctve

Výroba a predaj plátna sa stali pre množstvo obyvateľov Oravy hlavným zdrojom obživy. Povinnosť spracovať príslušné množstvo ľanu, alebo natkať určité množstvo plátna patrili na niektorých panstvách k poddanským povinnostiam.

V období vrcholu rozvoja plátenníctva na prelome 18. a 19. storočia sa v oblasti Oravy zhotovovalo 3,5 miliónov lakťov plátna. Drobní výrobcovia predávali plátno podomovo a na trhoch, zväčša v okolí svojho bydliska. Bohatší obchodovali vo veľkom. Skupovali natkané plátno od drobnejších výrobcov a zvážali ho na úpravu do farbiarní a mangľovní v Bobrove, Zubrohlave, Slanici, Námestove a inde.

Každá obec mala tradíciou vymedzenú oblasť predaja, kam začiatkom roka smerovali kolóny vozov naložené tovarom. Tak napríklad Slaničania obchodovali v dnešnom Chorvátsku, Slavónii, Dalmácii, ale aj v Palestíne a Egypte, Bobrovčania v Bulharsku, Rumunsku a na Kryme, Zubrohlavčania v Sedmohradsku. Od polovice 19. storočia plátenníctvo postupne zanikalo najmä z dôvodu konkurencie lacných bavlnených tkanín.

späť na galériu