• Zemianská kúria Blážovce - expozícia Múzea kultúry Rómov na Slovensku - exteriér
  • Zemianská kúria Blážovce - expozícia Múzea kultúry Rómov na Slovensku - exteriér
  • Zemianská kúria Blážovce - expozícia Múzea kultúry Rómov na Slovensku - exteriér
  • Zemianská kúria Blážovce - expozícia Múzea kultúry Rómov na Slovensku - vstupná časť
  • Zemianská kúria Blážovce - expozícia Múzea kultúry Rómov na Slovensku - centrálna časť
  • Zemianská kúria Blážovce - expozícia Múzea kultúry Rómov na Slovensku - centrálna časť
  • Zemianská kúria Blážovce - expozícia Múzea kultúry Rómov na Slovensku - interiér
  • Zemianská kúria Blážovce - expozícia Múzea kultúry Rómov na Slovensku - interiér

Región Turiec

Zemianská kúria z Blážoviec

Expozícia Múzea kultúry Rómov na Slovensku

Múzeum kultúry Rómov na Slovensku je jednou zo zložiek Slovenského národného múzea v Martine.

Sídli v objekte zemianskej kúrie z Blážoviec v regióne Turiec. Stála expozícia múzea nazvaná Romano drom/Cesta Rómov približuje históriu a kultúru Rómov od čias ich putovania z indickej pravlasti, cestu Rómov do Európy, ich osudy na tomto území , pričom osobitnú pozornosť venuje histórii a kultúre Rómov na Slovensku.

Vstup do výstavy približuje hľadanie odpovedí na otázku o pôvode Rómov a vysvetľuje, prečo vedci považujú za pravlasť predkov Rómov Indiu. Charakterizuje spoločenstvá (Dómovia, Gadulia Loharovia, Bandžarovia), o ktorých sa predpokladá, že sú príbuznými Rómov a majú s nimi spoločných prapredkov.

Druhá časť expozície približuje osudy Rómov, ktorí sa v priebehu 9. a 10. storočia nášho letopočtu vydali na cestu do Európy. Približuje jej jednotlivé etapy a dopady významných historických udalostí na rómske spoločenstvo. Jej pokračovaním je téma histórie Rómov na Slovensku. Zachytáva prvú písomnú zmienku o ich prítomnosti na našom území (1322), približuje osvietenské snahy Márie Terézie a Jozefa II. smerujúce k trvalému usídľovaniu Rómov i najtragickejšie obdobie v dejinách Rómov - obdobie 2. svetovej vojny. Časť venovaná kultúre Rómov je koncipovaná ako návšteva rómskej osady, v rámci ktorej má návštevník možnosť zoznámiť sa so spôsobom života Rómov a ich materiálnou i duchovnou kultúrou. Atraktívnou súčasťou expozície je časť venovaná olašským Rómom, ktorých kultúra si dodnes uchovala mnohé archaické prvky.

späť na galériu