Kontakt / Contact

Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum slovenskej dediny, Jahodnícke háje, Martin

Slovak National Museum in Martin – Museum of the Slovak Village

Pokladňa / Box office: 043/ 245 81 16

Kancelária 043/245 81 11

e-mail: msd@snm.sk

oficiálny web: muzeummartin.snm.sk

Hromadné návštevy prosíme nahlasovať na t. č. 043/24 58 116 v čase otváracích hodín múzea.

OZNAM

Podujatie zrušené

Milí návštevníci,
v súvislosti s aktuálnymi protiepidemickými opatreniami Vám s ľútosťou oznamujeme, že obľúbené podujatie Vianoce na dedine, ktoré sa malo konať v Múzeu slovenskej dediny dňa 12. 12. 2021, musíme zrušiť.

Vopred ďakujeme za porozumenie.

2 % z dane

Milí priatelia,
ak ste sa ešte nerozhodli, komu poukážete svoje 2 % z dane, jednou z možností je aj naše Občianske združenie Jahodnícke háje, ktoré svojou činnosťou podporuje Múzeum slovenskej dediny. V roku 2019 sme pomohli aj pri organizácii programových podujatí Už sa fašiang kráti či Vianoce na dedine.

Okrem toho sme sa spoločne so zamestnancami Slovenského národného múzea v Martine zúčastnili Kurzu hlinených omietok, ktorý organizovali v auguste minulého roka kolegovia z Múzea ľudovej architektúry v Bardejove. Pod vedením Jozefa „Lopúcha“ Kratochvíla sme sa dozvedeli ako vybrať vhodnú hlinu, ako ju správne pripraviť a aplikovať bez použitia moderných technológii. Veríme, že získané znalosti a zručnosti sa nám podarí tento rok spoločne využiť aj pri obnove objektov v Múzeu slovenskej dediny. Ďakujeme!

Poďakovanie

Ďakujeme spoločnosti MUTTON s.r.o., prevádzkujúcej internetový portál www.expodom.sk. V dobrých časoch firma rozdávala párty stany vybraným dobročinným organizáciám, v zlých časoch sa pokúša pomôcť rúškami. Dodávateľ záhradných altánkov daroval tento krát Občianskemu združeniu Jahodnícke háje 100 kusov jednorazových rúšok, ktoré pomôžu nielen členom združenia, ale aj pracovníkom Múzea slovenskej dediny pri vykonávaní ich každodenných pracovných povinností.

Poďakovanie

Ďakujeme spoločnosti MUTTON s.r.o., prevádzkujúcej internetový portál www.expodom.sk, ktorá darovala nášmu občianskemu združeniu párty stan s rozmermi 2x3 metre. Dodávateľ záhradných altánkov pre každú príležitosť tak podporí propagáciu Občianskeho združenia Jahodnícke háje a Múzea slovenskej dediny v Martine a zabezpečí vybavenie pre organizovanie kultúrnych prezentačných podujatí v Múzeu slovenskej dediny.

Prístup do Múzea slovenskej dediny

Prístup do Múzea slovenskej dediny motorovými vozidlami

Z centra Jesenského ulicou, smer Turčianske Teplice (resp. Banská Bystrica) podľa smerových dopravných tabúľ.

Prístup do Múzea slovenskej dediny linkami MHD

Z Vrútok, zastávka MHD „Vrútky, autobusová stanica“ (nachádza sa pri železničnej stanici). Autobusové linky MHD č. 10, 11, 20, 23 smer sídlisko Ľadoveň. Pre menšie skupiny do cca 8 osôb odporúčame využiť aj alternatívnu dopravu Martinskou strelou (jazdí až na konečnú zastávku MHD sídlisko Ľadoveň, zastaví na požiadanie).

Z Martina, najbližšia zastávka MHD od železničnej stanice „Hlavná pošta“ (nachádza sa v centre),
prípadne zo zastávky diaľkových autobusov na ul. Jesenského (treba prejsť pešo cca 2 min. na zastávku MHD „NEMOCNICA“).
Autobusové linky MHD č. 10, 11, 20, 23, 31 41, 56.
Pre menšie skupiny do cca 8 osôb odporúčame využiť aj alternatívnu dopravu Martinskou strelou (jazdí až na konečnú zastávku MHD sídlisko Ľadoveň, zastaví na požiadanie).

Z konečnej zástavky MHD Ľadoveň prejdete cez hlavnú cestu, pokračujete cez obchodnú pasáž (Vinotéka, Supermarket Jednota), chodník Vás rovno pomedzi paneláky dovedie za sídlisko ku ceste, ktorá vedie k Jahodníckym hájom a Múzeu slovenskej dediny.
Cesta z konečnej zastávky MHD Ľadoveň trvá do Múzea slovenskej dediny pešo cca 30 minút.

Kalendárium podujatí 2021 / CALENDAR OF EVENTS 2021

KALENDÁRIUM PODUJATÍ XXXI. NÁRODOPISNÉHO ROKA 2021 | CALENDAR OF EVENTS OF THE 30TH ETHNOLOGICAL YEAR 2021


August / August

8. 8. Ľanová nedeľa / Flax sunday

Spracovanie textilných surovín, ľudový odev a jeho miesto v tradičnej kultúre.

Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk,
Zdenka Čerňanská, 043/ 24 58 112, zdenka.cernanska@snm.sk

August 8
Processing of textile raw materials; folk clothing and its place in traditional culture.

22. 8. Dožinky / Harvest Festival

Oslava zberu úrody, ukážky spracovania obilia vrátane ručného mlátenia a mletia, ukážky prípravy tradičných jedál z obilnín.

Kontakt: Ing. Martin Cirbus, 043/ 24 58 113, martin.cirbus@snm.sk

August 22
Celebration of the harvest works as presented by folklore groups, traditional grain processing presentations including manual threshing and grinding, traditional grain foods.

28. - 29. 8. Turčianske slávnosti folklóru 2021

sobota 28.8. o 17.00
divadelné predstavenie ZEM

nedeľa 29.8.
37. ročník folkórneho festivalu Turca. Festival folklórnych súborov, detských folkórnych súborov, vidieckych folklórnych skupín, ľudových hudieb a sólistov inštrumentalistov. Súčasťou je jarmok tradičných remesiel.

Kontakt: Turčianske kultúrne stredisko, Mgr. Michalela Konečná, 0917 494708, folklor.tks@gmail.com
Výroba a predaj: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

September / September

12. 9. Človek a príroda / The Man and Nature

„Človek pre prírodu, nielen príroda pre človeka.“ Poznávanie, ochrana a prezentácia krás živej a neživej prírody.

Kontakt: Mgr. Andrej Bendík, PhD., 043/24 55 111, andrej.bendik@snm.sk

Výroba a predaj: Zdenka Čerňanská, 043/ 24 58 112, zdenka.cernanska@snm.sk

September 12 
Learning about animate and inanimate nature, presentation of its beauties and protection.

26. 9. Michalský jarmok / St. Michael's Fair

Tradičné jarmočné stretnutie s ľudovo-umeleckými výrobcami a remeselníkmi zo severozápadného Slovenska a iných regiónov.

Kontakt: Mgr. Tatiana Kadlecová, 043/24 58 112, tatiana.kadlecova@snm.sk

September 26
Traditional annual fair of folk producers and craftsmen from the northwest Slovakia and other regions.

Október / October

10. 10. Keď sa zima opýta / When the Winter Asks You

Ukážky tradičného spracovania a využitia poľnohospodárskych plodín pred zimným uskladnením, zemiaky v tradičnej a súčasnej kultúre, ukážky prípravy zemiakových jedál.

Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk
Ing. Martin Cirbus, 043/ 24 58 113, martin.cirbus@snm.sk

October 10
Traditional processing of agricultural crops, potatoes in traditional and contemporary culture, preparation of potato foods.

December / December

12. 12. Vianoce na dedine / Christmas in the Countryside

Predvianočné a vianočné zvyky, obchôdzky koledníkov a Mikuláša s anjelom a čertom, výroba vianočných ozdôb, pečenie vianočných oblátok, zdobenie medovníkov.

Kontakt: Mgr. Katarína Očková, 043/ 24 58 114, katarina.ockova@snm.sk

December 12 
Advent and Christmas customs, walk-about carol-singers and St. Nicholas with his companions, making Christmas decorations, baking waffles, gingerbread decorating.

Zmena programu vyhradená. Please note that the program is subject to change.

Informácie pre návštevníkov

Otváracie hodiny

1. 5. - 30. 6:
denne okrem pondelka
od 9:00 do 18:00
1. 7 - 31. 8:
denne
od 9:00 do 18:00
1. 9. - 31. 10.:
denne okrem pondelka
od 9:00 do 17:00
1. 11. - 30. 4.:
denne okrem pondelka
a soboty od 10:00 do 14:30
1. november 2019 (piatok):
zatvorené
17. november 2019 (nedeľa):
10.00 – 14.30 hod. (posledný vstup o 14.00 hod.)

Bežné vstupné

Cenník platný od 1. 5. 2017
Platba je možná len v hotovosti.

3,00 €
dospelí
bezplatne
deti do 6r.
1,50 €
deti nad 6r., študenti, seniori
4,50 €
rodinná vstupenka malá
7,50 €
rodinná vstupenka veľká

Programové vstupné

4,00 €
dospelí
bezplatne
deti do 6r.
2,00 €
deti nad 6r., študenti, seniori
6,00 €
rodinná vstupenka malá
10,00 €
rodinná vstupenka veľká

Deti nad 6 rokov – deti a mládež do veku 18 rokov.

Študenti – držitelia preukazov ISIC, EURO 26; k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť uvedený doklad.

Seniori – k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť doklad totožnosti.

Rodinná vstupenka malá – jeden dospelý a deti (max. počet 3).

Rodinná vstupenka malá – dvaja dospelí a deti (max. počet3).

Vstup zdarma:

  • deti do 6 rokov
  • jeden člen pedagogického dozoru na skupinu 10 detí
  • deti z detských domovov
  • držitelia preukazov ŤZP a ŤZPS
  • zamestnanci rezortu MK SR
  • držitelia preukazov ICOM, Zväz múzeí na Slovensku, Asociace muzeí a galerií ČR
  • držitelia novinárskeho preukazu
  • držitelia VIP vstupenky SNM
  • vstup poťas prvej nedele v mesiaci

Cena bola stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách v platnom znení. Platnosť a účinnosť tohto cenového výmeru je od 1. 5. 2017 do zrušenia.

Ostatné služby

vzdelávacie programy:
vo výške programového vstupného
fotografovanie (svadobné, ostatné)
50 €

Partneri

Facebook

SedajHosting