Kontakt / Contact

Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum slovenskej dediny, Jahodnícke háje, Martin

Slovak National Museum in Martin – Museum of the Slovak Village

Pokladňa / Box office: 043/ 245 81 16

Kancelária 043/245 81 11

e-mail: msd@snm.sk

oficiálny web: muzeummartin.snm.sk

Hromadné návštevy prosíme nahlasovať na t. č. 043/24 58 116 v čase otváracích hodín múzea.

Pozvánka na podujatie

Te prindžaras amen – spoznajme sa

V nedeľu 15. mája 2022 sa v martinskom Múzeu slovenskej dediny uskutoční 18. ročník festivalu rómskej hudby, tanca, remeselnej zručnosti a výtvarnej tvorivosti. Podujatie Te prindžaras amen – Spoznajme sa pripravuje Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku.

V programe, ktorý bude trvať od 10.00 do 16.00 hod., sa predstavia hudobné zoskupenia, súbory a interpreti, ktorí zanietene a na vysokej profesionálnej úrovni uchovávajú autentické hudobné a tanečné tradície svojich predkov.

Počas nútenej dvojročnej prestávky z dôvodu pandémie COVID-19 umelci nezaháľali a využili čas na nácvik nových repertoárov a celých programových blokov. S tým súvisí aj inovácia scén a kostýmov. Počas podujatia sa budeme rozprávať a diskutovať práve aj o problematike kostýmov rómskych súborov, prezentujúcich tradičnú hudbu, piesne a tanec Rómov.

V rámci programu si môžete vychutnať vystúpenie súboru Romano jilo (Rómske srdce) zo Zvolena, ktorého cieľom je nielen podporovať talent detí, ale aj podieľať sa na uchovávaní tradičnej kultúry Rómov a odovzdávať ju ďalším generáciám. Účinkovať v súbore môžu len deti a mládež, ktoré nezanedbávajú školskú dochádzku a dosahujú dobré školské výsledky.

Ďalej vám svoje umenie predstaví súbor Romka z Detvy, ktorý patrí k najstabilnejším umeleckým zoskupeniam svojho druhu, pričom je pre jeho činnosť typická snaha o uchovávanie a autentickú prezentáciu tradičných rómskych tanečných, hudobných foriem a starých piesní.

Do tretice vystúpi súbor Terňi voďi (Mladá duša) z Kežmarku, ktorý má hudobnú, spevácku, tanečnú i dramatickú zložku.

Spomínané telesá prezentujú tradičné aspekty kultúry Rómov na Slovensku, inšpirujú sa však hudobným, piesňovým a tanečným folklórom Rómov aj z iných krajín sveta a uplatňujú tieto prvky vo svojich vystúpeniach. Diváci preto určite ocenia piesne a tance východoeurópskych Rómov, ktoré odprezentuje súbor Romano jilo. Súčasťou vystúpení Romani jilo a Terňi voďi budú aj krátke dramatické pásma.

V poobedňajších hodinách vystúpi martinská kapela Gypsy MT band, prezentujúca súčasnú modernú produkciu.

Súčasťou programu podujatia bude prezentácia prípravy a ukážka vybraných jedál, ktoré sa považujú v prostredí Rómov na Slovensku za tradičné. Nepôjde však o už pomerne známe goja, pretože v prostredí Rómov sa pripravovali a dodnes pripravujú aj iné tradičné jedlá.

Študenti Súkromnej spojenej školy Biela voda z Kežmarku budú so svojimi pedagógmi prezentovať ukážky kováčskej výroby, výroby z dreva, drôtovanie a techniku šitej čipky. Pochvália sa aj ukážkami ďalších druhov remeselnej výroby, ktorým sa venujú, napríklad keramikou.

Celodenne bude sprístupnená expozícia Múzea kultúry Rómov na Slovensku s možnosťou účasti na odborných lektorovaných prehliadkach. V priestoroch múzea sa budú premietať aj vybrané dokumentárne filmy.

Pre detských návštevníkov bude pripravený program v tvorivej dielni, v ktorej sa okrem iného budú môcť naučiť vyrábať tradičnými spôsobmi tzv. cigánske tkanice.

O 13.30 hod. sa uskutočnia evanjelické a.v. služby Božie v kostole z Rudna.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny programu.

Kontakt pre bližšie informácie:
Mgr. Adriana Daneková, tel: 043/ 24 58 116, e-mail: adriana.danekova@snm.sk

2 % z dane

Milí priatelia,
S poľutovaním Vám oznamujeme, že v roku 2022 nie je Občianske združenie Jahodnícke háje zaregistrované na prijímanie podielu odvedenej dane. Ďakujeme za Vašu doterajšiu podporu a budeme vďační, ak nám prejavíte priazeň v nasledujúcom roku.

Poďakovanie

Ďakujeme spoločnosti MUTTON s.r.o., prevádzkujúcej internetový portál www.expodom.sk. V dobrých časoch firma rozdávala párty stany vybraným dobročinným organizáciám, v zlých časoch sa pokúša pomôcť rúškami. Dodávateľ záhradných altánkov daroval tento krát Občianskemu združeniu Jahodnícke háje 100 kusov jednorazových rúšok, ktoré pomôžu nielen členom združenia, ale aj pracovníkom Múzea slovenskej dediny pri vykonávaní ich každodenných pracovných povinností.

Poďakovanie

Ďakujeme spoločnosti MUTTON s.r.o., prevádzkujúcej internetový portál www.expodom.sk, ktorá darovala nášmu občianskemu združeniu párty stan s rozmermi 2x3 metre. Dodávateľ záhradných altánkov pre každú príležitosť tak podporí propagáciu Občianskeho združenia Jahodnícke háje a Múzea slovenskej dediny v Martine a zabezpečí vybavenie pre organizovanie kultúrnych prezentačných podujatí v Múzeu slovenskej dediny.

Prístup do Múzea slovenskej dediny

Prístup do Múzea slovenskej dediny motorovými vozidlami

Z centra Jesenského ulicou, smer Turčianske Teplice (resp. Banská Bystrica) podľa smerových dopravných tabúľ.

Prístup do Múzea slovenskej dediny linkami MHD

Z Vrútok, zastávka MHD „Vrútky, autobusová stanica“ (nachádza sa pri železničnej stanici). Autobusové linky MHD č. 10, 11, 20, 23 smer sídlisko Ľadoveň. Pre menšie skupiny do cca 8 osôb odporúčame využiť aj alternatívnu dopravu Martinskou strelou (jazdí až na konečnú zastávku MHD sídlisko Ľadoveň, zastaví na požiadanie).

Z Martina, najbližšia zastávka MHD od železničnej stanice „Hlavná pošta“ (nachádza sa v centre),
prípadne zo zastávky diaľkových autobusov na ul. Jesenského (treba prejsť pešo cca 2 min. na zastávku MHD „NEMOCNICA“).
Autobusové linky MHD č. 10, 11, 20, 23, 31 41, 56.
Pre menšie skupiny do cca 8 osôb odporúčame využiť aj alternatívnu dopravu Martinskou strelou (jazdí až na konečnú zastávku MHD sídlisko Ľadoveň, zastaví na požiadanie).

Z konečnej zástavky MHD Ľadoveň prejdete cez hlavnú cestu, pokračujete cez obchodnú pasáž (Vinotéka, Supermarket Jednota), chodník Vás rovno pomedzi paneláky dovedie za sídlisko ku ceste, ktorá vedie k Jahodníckym hájom a Múzeu slovenskej dediny.
Cesta z konečnej zastávky MHD Ľadoveň trvá do Múzea slovenskej dediny pešo cca 30 minút.

Kalendárium podujatí 2022 / CALENDAR OF EVENTS 2022

KALENDÁRIUM PODUJATÍ XXXII. NÁRODOPISNÉHO ROKA 2022 | CALENDAR OF EVENTS OF THE 32TH ETHNOLOGICAL YEAR 2022


Apríl / April

10. 4. Veľká noc na dedine / Easter in the Countryside

Vynášanie Moreny a prinášanie letka v podaní detských folklórnych súborov, predveľkonočné a veľkonočné zvyky, ukážky zdobenia kraslíc, veľkonočná šibačka a oblievačka.

Kontakt: PhDr. Anna Kiripolská, 043/ 24 58 112, anna.kiripolska@snm.sk,
Mgr. Zuzana Pešťanská PhD., 043/ 24 58 114, zuzana.pestanska@snm.sk

April 10
Traditional spring customs and rituals presented by children's folklore groups, Easter customs, Easter egg decoration.

24. 4. Láska na dedine / Love in the Countryside

Ľúbostné zvykoslovie v podaní folklórnych súborov a ľudových hudieb.

Zdenka Čerňanská, 043/ 24 58 112, zdenka.cernanska@snm.sk,

April 24
Love customs presented by folklore groups and ensembles.

Máj / May

15. 5. Te prindžaras amen / Spoznajme sa //  Let’s Get to Know Each Other

Folklór, zvyky a tradičná i súčasná umelecká a remeselná výroba Rómov

Kontakt: Mgr. Adriana Daneková, 043/ 43 83 294, 0908 902 650, adriana.danekova@snm.sk

May 15
Folklore, customs, traditional crafts and modern art handicrafts of the Roma people living in Slovakia

29. 5. Detská nedeľa / Children’s Sunday

Vystúpenie detských folklórnych súborov, súťaže, tombola – všetko pre detských návštevníkov.

Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk
Mgr. Michaela Konečná, 043/24 58 114, michaela.konecna@snm.sk

May 29 
Children folklore groups’ performances and various attractions for children.

Jún / June

12. 6. Turčianske slávnosti folklóru / Turiec Folklore Festival

38. ročník folklórneho festivalu Turca. Festival folklórnych súborov, detských folklórnych súborov, vidieckych folklórnych skupín, ľudových hudieb a sólistov inštrumentalistov. Súčasťou programu je podujatie Dnes tovariš, zajtra majster s prezentáciou tradičnej výroby v prácach študentov stredných škôl. 

Kontakt: Turčianske kultúrne stredisko, Mgr. Ondrej Mlynarčík, 0917 494 708, 0905 061 821, folklor@tks.sk

Výroba a predaj: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk
Mgr. Michaela Konečná, 043/24 58 114,
michaela.konecna@snm.sk

June 12 
The 38rd annual of the Turiec region’s folklore festival. It is a festival of folklore ensembles, children folklore ensembles, country folklore groups, folk music and solo players. The part of the program is an event Today an Apprentice, Tomorrow a Master with presentation of traditional craft in works of secondary school’s students. 

25. 6. Na svätého Jána / St. John's Day

Prezentácia obyčají spojených s oslavou letného slnovratu.

Kontakt: Ing. Martin Cirbus, 043/ 24 58 113, martin.cirbus@snm.sk

June 25
Presentation of customs connected with the summer solstice.

Júl / July

10. 7. Turčianska nedeľa / Turiec Sunday

Prezentácia tradičnej kultúry, folklóru, zvykov a ľudovej umeleckej výroby z regiónu Turiec.

Kontakt: Zdenka Čerňanská, 043/ 24 58 112, zdenka.cernanska@snm.sk

July 10
Traditional culture, folklore, customs and crafts of the Turiec region.

24. 7. Turčianska harmonika / Turiec Harmonica

20. ročník podujatia, venovaného interpretom hry na harmoniku a heligónku z Turca a iných regiónov.

Kontakt: Mgr. Martin Bačiak, 0907 846 808, baciakm@gmail.com

Výroba a predaj: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

July 24 
The 20th year of an event dedicated to harmonica players from the Turiec and other regions.

August / August

14. 8. Ľanová nedeľa / Flax sunday

Spracovanie textilných surovín, ľudový odev a jeho miesto v tradičnej kultúre.

Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk,
Mgr. Michaela Konečná, 043/24 58 114, michaela.konecna@snm.sk

August 14
Processing of textile raw materials; folk clothing and its place in traditional culture.

28. 8. Dožinky / Harvest Festival

Oslava zberu úrody, ukážky spracovania obilia vrátane ručného mlátenia a mletia, ukážky prípravy tradičných jedál z obilnín.

Kontakt: Ing. Martin Cirbus, 043/ 24 58 113, martin.cirbus@snm.sk

August 28
Celebration of the harvest works as presented by folklore groups, traditional grain processing presentations including manual threshing and grinding, traditional grain foods.

September / September

11. 9. Človek a príroda / The Man and Nature

„Človek pre prírodu, nielen príroda pre človeka.“ Poznávanie, ochrana a prezentácia krás živej a neživej prírody.

Kontakt: Mgr. Andrej Bendík, PhD., 043/24 55 111, andrej.bendik@snm.sk

Výroba a predaj: Zdenka Čerňanská, 043/ 24 58 112, zdenka.cernanska@snm.sk

September 11 
Learning about animate and inanimate nature, presentation of its beauties and protection.

25. 9. Michalský jarmok / St. Michael's Fair

Tradičné jarmočné stretnutie s ľudovo-umeleckými výrobcami a remeselníkmi zo severozápadného Slovenska a iných regiónov.

<

Kontakt: PhDr. Anna Kiripolská, 043/ 24 58 112, anna.kiripolska@snm.sk,
Mgr. Zuzana Pešťanská PhD., 043/ 24 58 114, zuzana.pestanska@snm.sk

September 25
Traditional annual fair of folk producers and craftsmen from the northwest Slovakia and other regions.

Október / October

9. 10. Keď sa zima opýta / When the Winter Asks You

Ukážky tradičného spracovania a využitia poľnohospodárskych plodín pred zimným uskladnením, zemiaky v tradičnej a súčasnej kultúre, ukážky prípravy zemiakových jedál.

Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk
Ing. Martin Cirbus, 043/ 24 58 113, martin.cirbus@snm.sk

October 9
Traditional processing of agricultural crops, potatoes in traditional and contemporary culture, preparation of potato foods.

December / December

11. 12. Vianoce na dedine / Christmas in the Countryside

Predvianočné a vianočné zvyky, obchôdzky koledníkov a Mikuláša s anjelom a čertom, výroba vianočných ozdôb, pečenie vianočných oblátok, zdobenie medovníkov.

Kontakt: Mgr. Zuzana Pešťanská PhD., 043/ 24 58 114, zuzana.pestanska@snm.sk
Mgr. Michaela Konečná, 043/ 24 58 114, michaela.konecna@snm.sk

December 11 
Advent and Christmas customs, walk-about carol-singers and St. Nicholas with his companions, making Christmas decorations, baking waffles, gingerbread decorating.

Zmena programu vyhradená. Please note that the program is subject to change.

Informácie pre návštevníkov

Otváracie hodiny

1. 5. - 30. 6:
denne okrem pondelka
od 9:00 do 18:00
1. 7 - 31. 8:
denne
od 9:00 do 18:00
1. 9. - 31. 10.:
denne okrem pondelka
od 9:00 do 17:00
1. 11. - 30. 4.:
denne okrem pondelka
a soboty od 10:00 do 14:30
1. november 2019 (piatok):
zatvorené
17. november 2019 (nedeľa):
10.00 – 14.30 hod. (posledný vstup o 14.00 hod.)

Bežné vstupné

Cenový výmer č. 4/2022 platný od 1. 3. 2022
Platba je možná len v hotovosti.

5,00 €
dospelí
bezplatne
deti do 6r.
2,50 €
deti nad 6r., študenti, seniori
7,50 €
rodinná vstupenka malá
12,50 €
rodinná vstupenka veľká
7 €
celodenná vstupenka do dvoch múzeí SNM v Martine - dospelí
3,50 €
celodenná vstupenka do dvoch múzeí SNM v Martine - deti nad 6 r., študenti, seniori

Programové vstupné

6,00 €
dospelí
bezplatne
deti do 6r.
3,00 €
deti nad 6r., študenti, seniori
9,00 €
rodinná vstupenka malá
15,00 €
rodinná vstupenka veľká

Deti nad 6 rokov – deti a mládež do veku 18 rokov.

Študenti – držitelia preukazov ISIC, EURO 26; k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť uvedený doklad.

Seniori – k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť doklad totožnosti.

Rodinná vstupenka malá – jeden dospelý a deti (max. počet 3).

Rodinná vstupenka malá – dvaja dospelí a deti (max. počet3).

Vstup zdarma:

  • deti do 6 rokov
  • jeden člen pedagogického dozoru na skupinu 10 detí
  • deti z detských domovov
  • držitelia preukazov ŤZP a ŤZPS
  • zamestnanci rezortu MK SR
  • držitelia preukazov ICOM, Zväz múzeí na Slovensku, Asociace muzeí a galerií ČR
  • držitelia novinárskeho preukazu
  • držitelia VIP vstupenky SNM
  • vstup počas prvej nedele v mesiaci

Cena bola stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách v platnom znení. Platnosť a účinnosť tohto cenového výmeru je od 1. 3. 2022 do zrušenia.

Ostatné služby

permanentka na 5 vstupov - dospelí
20 €
permanentka na 5 vstupov - deti na 6 r., študenti, seniori
10 €
vzdelávacie programy:
vo výške programového vstupného
fotografovanie (svadobné, ostatné)
30 €

Partneri

Facebook

SedajHosting