Kontakt / Contact

Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum slovenskej dediny, Jahodnícke háje, Martin

Slovak National Museum in Martin – Museum of the Slovak Village

Pokladňa / Box office: 043/ 245 81 16

Kancelária 043/245 81 11

e-mail: msd@snm.sk

oficiálny web: muzeummartin.snm.sk

Hromadné návštevy prosíme nahlasovať na t. č. 043/24 58 116 v čase otváracích hodín múzea.

OZNAM

Múzeum zatvorené od 19. 12. 2020

Vážení návštevníci,

na základe epidemickej situácie a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR Vám s ľútosťou oznamujeme, že všetky zložky Slovenského národného múzea v Martine (Etnografické múzeum, Múzeum Andreja Kmeťa, Múzeum slovenskej dediny, Múzeum kultúry Rómov na Slovensku, Múzeum kultúry Čechov na Slovensku) budú od 19. 12. 2020 (sobota) do odvolania pre verejnosť ZATVORENÉ.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že sa v budúcom roku v zdraví všetci budeme môcť stretnúť vo výstavných miestnostiach a na kultúrnych podujatiach.

2 % z dane

Milí priatelia,
ak ste sa ešte nerozhodli, komu poukážete svoje 2 % z dane, jednou z možností je aj naše Občianske združenie Jahodnícke háje, ktoré svojou činnosťou podporuje Múzeum slovenskej dediny. V roku 2019 sme pomohli aj pri organizácii programových podujatí Už sa fašiang kráti či Vianoce na dedine.

Okrem toho sme sa spoločne so zamestnancami Slovenského národného múzea v Martine zúčastnili Kurzu hlinených omietok, ktorý organizovali v auguste minulého roka kolegovia z Múzea ľudovej architektúry v Bardejove. Pod vedením Jozefa „Lopúcha“ Kratochvíla sme sa dozvedeli ako vybrať vhodnú hlinu, ako ju správne pripraviť a aplikovať bez použitia moderných technológii. Veríme, že získané znalosti a zručnosti sa nám podarí tento rok spoločne využiť aj pri obnove objektov v Múzeu slovenskej dediny. Ďakujeme!

Poďakovanie

Ďakujeme spoločnosti MUTTON s.r.o., prevádzkujúcej internetový portál www.expodom.sk. V dobrých časoch firma rozdávala párty stany vybraným dobročinným organizáciám, v zlých časoch sa pokúša pomôcť rúškami. Dodávateľ záhradných altánkov daroval tento krát Občianskemu združeniu Jahodnícke háje 100 kusov jednorazových rúšok, ktoré pomôžu nielen členom združenia, ale aj pracovníkom Múzea slovenskej dediny pri vykonávaní ich každodenných pracovných povinností.

Poďakovanie

Ďakujeme spoločnosti MUTTON s.r.o., prevádzkujúcej internetový portál www.expodom.sk, ktorá darovala nášmu občianskemu združeniu párty stan s rozmermi 2x3 metre. Dodávateľ záhradných altánkov pre každú príležitosť tak podporí propagáciu Občianskeho združenia Jahodnícke háje a Múzea slovenskej dediny v Martine a zabezpečí vybavenie pre organizovanie kultúrnych prezentačných podujatí v Múzeu slovenskej dediny.

Prístup do Múzea slovenskej dediny

Prístup do Múzea slovenskej dediny motorovými vozidlami

Z centra Jesenského ulicou, smer Turčianske Teplice (resp. Banská Bystrica) podľa smerových dopravných tabúľ.

Prístup do Múzea slovenskej dediny linkami MHD

Z Vrútok, zastávka MHD „Vrútky, autobusová stanica“ (nachádza sa pri železničnej stanici). Autobusové linky MHD č. 10, 11, 20, 23 smer sídlisko Ľadoveň. Pre menšie skupiny do cca 8 osôb odporúčame využiť aj alternatívnu dopravu Martinskou strelou (jazdí až na konečnú zastávku MHD sídlisko Ľadoveň, zastaví na požiadanie).

Z Martina, najbližšia zastávka MHD od železničnej stanice „Hlavná pošta“ (nachádza sa v centre),
prípadne zo zastávky diaľkových autobusov na ul. Jesenského (treba prejsť pešo cca 2 min. na zastávku MHD „NEMOCNICA“).
Autobusové linky MHD č. 10, 11, 20, 23, 31 41, 56.
Pre menšie skupiny do cca 8 osôb odporúčame využiť aj alternatívnu dopravu Martinskou strelou (jazdí až na konečnú zastávku MHD sídlisko Ľadoveň, zastaví na požiadanie).

Z konečnej zástavky MHD Ľadoveň prejdete cez hlavnú cestu, pokračujete cez obchodnú pasáž (Vinotéka, Supermarket Jednota), chodník Vás rovno pomedzi paneláky dovedie za sídlisko ku ceste, ktorá vedie k Jahodníckym hájom a Múzeu slovenskej dediny.
Cesta z konečnej zastávky MHD Ľadoveň trvá do Múzea slovenskej dediny pešo cca 30 minút.

Kalendárium podujatí 2020 / CALENDAR OF EVENTS 2020

KALENDÁRIUM PODUJATÍ XXX. NÁRODOPISNÉHO ROKA 2020 | CALENDAR OF EVENTS OF THE 30TH ETHNOLOGICAL YEAR 2020

Február / February

16. 2. Už sa fašiang kráti / Shrovetide Will Be Over Soon

Obchôdzka tradičných masiek, pochovávanie basy a iná fašiangová veselosť.
Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

February 16 
Shrovetide walk-about with traditional masks, burying the contrabass and other Shrovetide entertainment.

Marec / March

PODUJATIE ZRUŠENÉ // EVENT CANCELLED

29. 3. Veľká noc na dedine / Easter in the Countryside

Vynášanie Moreny a prinášanie letka v podaní detských folklórnych súborov, predveľkonočné a veľkonočné zvyky, ukážky zdobenia kraslíc, veľkonočná šibačka a oblievačka.

R. k. sv. omša

Kontakt: Mgr. Tatiana Kadlecová, 043/24 58 112, tatiana.kadlecova@snm.sk

March 29 
Traditional spring customs and rituals presented by children´s folk groups, Easter customs, Easter egg decoration.

Apríl / April

PODUJATIE ZRUŠENÉ // EVENT CANCELLED

26. 4. Stavanie májov / Erecting of the Maypoles

Stavanie májov a ľúbostné zvykoslovie v podaní folklórnych súborov a ľudových hudieb.

Ev. a. v. služby Božie

Kontakt: Zdenka Čerňanská, 043/24 58 112, zdenka.cernanska@snm.sk

April 26
Erecting of the Maypoles and love customs presented by folk groups and ensembles.

Máj / May

PODUJATIE ZRUŠENÉ // EVENT CANCELLED

10. 5. Te prindžaras amen / Spoznajme sa //  Let’s Get to Know Each Other

Folklór, zvyky a tradičná i súčasná umelecká a remeselná výroba Rómov

R. k. sv. omša

Kontakt: Mgr. Adriana Daneková, 043/ 43 83 294, 0908 902 650, adriana.danekova@snm.sk

May 10
Folklore, customs, traditional crafts and modern art handicrafts of the Roma people living in Slovakia

31. 5. Detská nedeľa / Children’s Sunday

Vystúpenie detských folklórnych súborov, súťaže, tombola – všetko pre detských návštevníkov.

Ev. a. v. služby Božie

Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

May 31 
Children folklore groups’ performances and various attractions for children.

Jún / June

14. 6. Turčianske slávnosti folklóru / Turiec Folklore Festival

36. ročník folklórneho festivalu Turca. Festival folklórnych súborov, detských folklórnych súborov, vidieckych folklórnych skupín, ľudových hudieb a sólistov inštrumentalistov. Súčasťou programu je podujatie Dnes tovariš, zajtra majster s prezentáciou tradičnej výroby v prácach študentov stredných škôl. 

Kontakt: Turčianske kultúrne stredisko, 0917 494 708, 043/ 41 32 394 kl. 15, folklor.tsk@gmail.com

Výroba a predaj: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

June 14 
The 36rd annual of the Turiec region’s folklore festival. It is a festival of folklore ensembles, children folklore ensembles, country folklore groups, folk music and solo players. The part of the program is an event Today an Apprentice, Tomorrow a Master with presentation of traditional craft in works of secondary school’s students. 

27. 6. Na svätého Jána / St. John's Day

Prezentácia obyčají spojených s oslavou letného slnovratu.

Kontakt: Ing. Martin Cirbus, 043/ 24 58 114, martin.cirbus@snm.sk

June 27
Presentation of customs connected with the summer solstice.

Júl / July

12. 7. Oravská nedeľa / Orava Sunday

Prezentácia tradičnej kultúry, folklóru, zvykov a ľudovej umeleckej výroby z regiónu Orava.

R. k. sv. omša

Kontakt: Zdenka Čerňanská, 043/ 24 58 112, zdenka.cernanska@snm.sk

July 12
Traditional culture, folklore, customs and crafts of the Orava region.

26. 7. Turčianska harmonika / Turiec Harmonica

18. ročník podujatia, venovaného interpretom hry na harmoniku a heligónku z Turca a iných regiónov.

Kontakt: Mgr. Martin Bačiak, 0907 846 808, baciakm@gmail.com

Výroba a predaj: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

July 26 
The 18th year of an event dedicated to harmonica players from the Turiec and other regions.

August / August

9. 8. Ľanová nedeľa / Flax sunday

Spracovanie textilných surovín, ľudový odev a jeho miesto v tradičnej kultúre.

Ev. a. v. služby Božie

Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

August 9
Processing of textile raw materials; folk clothing and its place in traditional culture.

23. 8. Dožinky / Harvest Festival

Oslava zberu úrody, ukážky spracovania obilia vrátane ručného mlátenia a mletia, ukážky prípravy tradičných jedál z obilnín.

Ev. a. v. služby Božie

Kontakt: Ing. Martin Cirbus, 043/ 24 58 114, martin.cirbus@snm.sk

August 23
Celebration of the harvest works as presented by folklore groups, traditional grain processing presentations including manual threshing and grinding, traditional grain foods.

September / September

PODUJATIE ZRUŠENÉ // EVENT CANCELLED

13. 9. Človek a príroda / The Man and Nature

„Človek pre prírodu, nielen príroda pre človeka.“ Poznávanie, ochrana a prezentácia krás živej a neživej prírody.

R. k. sv. omša

Kontakt: Mgr. Andrej Bendík, PhD., 043/24 55 111, andrej.bendik@snm.sk

Výroba a predaj: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

September 13 
Learning about animate and inanimate nature, presentation of its beauties and protection.

27. 9. Michalský jarmok / St. Michael's Fair

Tradičné jarmočné stretnutie s ľudovo-umeleckými výrobcami a remeselníkmi zo severozápadného Slovenska a iných regiónov.

R. k. sv. omša

Kontakt: Mgr. Tatiana Kadlecová, 043/24 58 112, tatiana.kadlecova@snm.sk

September 27
Traditional annual fair of folk producers and craftsmen from the northwest Slovakia and other regions.

Október / October

PODUJATIE ZRUŠENÉ // EVENT CANCELLED

11. 10. Keď sa zima opýta / When the Winter Asks You

Ukážky tradičného spracovania a využitia poľnohospodárskych plodín pred zimným uskladnením, zemiaky v tradičnej a súčasnej kultúre, ukážky prípravy zemiakových jedál.

R. k. sv. omša

Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk
Ing. Martin Cirbus, 043/ 24 58 114, martin.cirbus@snm.sk

October 11
Traditional processing of agricultural crops, potatoes in traditional and contemporary culture, preparation of potato foods.

December / December

PODUJATIE ZRUŠENÉ // EVENT CANCELLED

13. 12. Vianoce na dedine / Christmas in the Countryside

Predvianočné a vianočné zvyky, obchôdzky koledníkov a Mikuláša s anjelom a čertom, výroba vianočných ozdôb, pečenie vianočných oblátok, zdobenie medovníkov.

R. k. sv. omša

December 13 
Advent and Christmas customs, walk-about carol-singers and St. Nicholas with his companions, making Christmas decorations, baking waffles, gingerbread decorating.

Zmena programu vyhradená. Please note that the program is subject to change.

Informácie pre návštevníkov

Otváracie hodiny

1. 5. - 30. 6:
denne okrem pondelka
od 9:00 do 18:00
1. 7 - 31. 8:
denne
od 9:00 do 18:00
1. 9. - 31. 10.:
denne okrem pondelka
od 9:00 do 17:00
1. 11. - 30. 4.:
denne okrem pondelka
a soboty od 10:00 do 14:30
1. november 2019 (piatok):
zatvorené
17. november 2019 (nedeľa):
10.00 – 14.30 hod. (posledný vstup o 14.00 hod.)

Bežné vstupné

Cenník platný od 1. 5. 2017
Platba je možná len v hotovosti.

3,00 €
dospelí
bezplatne
deti do 6r.
1,50 €
deti nad 6r., študenti, seniori
4,50 €
rodinná vstupenka malá
7,50 €
rodinná vstupenka veľká

Programové vstupné

4,00 €
dospelí
bezplatne
deti do 6r.
2,00 €
deti nad 6r., študenti, seniori
6,00 €
rodinná vstupenka malá
10,00 €
rodinná vstupenka veľká

Deti nad 6 rokov – deti a mládež do veku 18 rokov.

Študenti – držitelia preukazov ISIC, EURO 26; k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť uvedený doklad.

Seniori – k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť doklad totožnosti.

Rodinná vstupenka malá – jeden dospelý a deti (max. počet 3).

Rodinná vstupenka malá – dvaja dospelí a deti (max. počet3).

Vstup zdarma:

  • deti do 6 rokov
  • jeden člen pedagogického dozoru na skupinu 10 detí
  • deti z detských domovov
  • držitelia preukazov ŤZP a ŤZPS
  • zamestnanci rezortu MK SR
  • držitelia preukazov ICOM, Zväz múzeí na Slovensku, Asociace muzeí a galerií ČR
  • držitelia novinárskeho preukazu
  • držitelia VIP vstupenky SNM
  • vstup poťas prvej nedele v mesiaci

Cena bola stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách v platnom znení. Platnosť a účinnosť tohto cenového výmeru je od 1. 5. 2017 do zrušenia.

Ostatné služby

vzdelávacie programy:
vo výške programového vstupného
fotografovanie (svadobné, ostatné)
50 €

Partneri

Facebook

SedajHosting