Kontakt / Contact

Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum slovenskej dediny, Jahodnícke háje, Martin

Slovak National Museum in Martin – Museum of the Slovak Village

Pokladňa / Box office: 043/ 245 81 16

Kancelária 043/245 81 11

e-mail: msd@snm.sk

oficiálny web: muzeummartin.snm.sk

Hromadné návštevy prosíme nahlasovať na t. č. 043/24 58 116 v čase otváracích hodín múzea.

Oznam

Milí priatelia múzea,
reštauračné zariadenie Krčma z Oravskej Polhory v Múzeu slovenskej dediny bude z technických príčin do odvolania zatvorené. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie.

2 % z dane

Milí priatelia,
S poľutovaním Vám oznamujeme, že v roku 2022 nie je Občianske združenie Jahodnícke háje zaregistrované na prijímanie podielu odvedenej dane. Ďakujeme za Vašu doterajšiu podporu a budeme vďační, ak nám prejavíte priazeň v nasledujúcom roku.

Poďakovanie

Ďakujeme spoločnosti MUTTON s.r.o., prevádzkujúcej internetový portál www.expodom.sk. V dobrých časoch firma rozdávala párty stany vybraným dobročinným organizáciám, v zlých časoch sa pokúša pomôcť rúškami. Dodávateľ záhradných altánkov daroval tento krát Občianskemu združeniu Jahodnícke háje 100 kusov jednorazových rúšok, ktoré pomôžu nielen členom združenia, ale aj pracovníkom Múzea slovenskej dediny pri vykonávaní ich každodenných pracovných povinností.

Poďakovanie

Ďakujeme spoločnosti MUTTON s.r.o., prevádzkujúcej internetový portál www.expodom.sk, ktorá darovala nášmu občianskemu združeniu párty stan s rozmermi 2x3 metre. Dodávateľ záhradných altánkov pre každú príležitosť tak podporí propagáciu Občianskeho združenia Jahodnícke háje a Múzea slovenskej dediny v Martine a zabezpečí vybavenie pre organizovanie kultúrnych prezentačných podujatí v Múzeu slovenskej dediny.

Prístup do Múzea slovenskej dediny

Prístup do Múzea slovenskej dediny motorovými vozidlami

Z centra Jesenského ulicou, smer Turčianske Teplice (resp. Banská Bystrica) podľa smerových dopravných tabúľ.

Prístup do Múzea slovenskej dediny linkami MHD

Z Vrútok, zastávka MHD „Vrútky, železničná stanica“ (nachádza sa pri železničnej stanici), autobusové linky MHD smer sídlisko Ľadoveň.
Viac na: MHD Martin

Z Martina, najbližšia zastávka MHD od železničnej stanice „Hlavná pošta“ (nachádza sa v centre),
prípadne zo zastávky diaľkových autobusov na ul. Jesenského (treba prejsť pešo cca 2 min. na zastávku MHD „NEMOCNICA“).
Autobusové linky MHD smer sídlisko Ľadoveň.
Viac na: MHD Martin

Cesta z konečnej zastávky MHD Ľadoveň trvá do Múzea slovenskej dediny pešo cca 30 minút.

Priama linka č. 11 premáva z Vrútok - železničná stanica na parkoviska MSD od 28.5.22 do 29.8.2022 v sobotu, nedeľu a sviatok.
Cestovný poriadok: DPMM

Kalendárium podujatí 2023 / CALENDAR OF EVENTS 2023

KALENDÁRIUM PODUJATÍ XXXIII. NÁRODOPISNÉHO ROKA 2023 | CALENDAR OF EVENTS OF THE 33TH ETHNOLOGICAL YEAR 2023


Február / February

19. 2. Už sa fašiang kráti / Shrovetide Will Be Over Soon

Obchôdzka tradičných masiek, pochovávanie basy a iná fašiangová veselosť.

Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, jaroslava.durdikova@snm.sk
Mgr. Michaela Konečná, 043/24 58 114, michaela.konecna@snm.sk

February 19 
Shrovetide walk-about with traditional masks, burying the contrabass and other Shrovetide entertainment.

Apríl / April

2. 4. Veľká noc na dedine / Easter in the Countryside

Vynášanie Moreny a prinášanie letka v podaní detských folklórnych súborov, predveľkonočné a veľkonočné zvyky, ukážky zdobenia kraslíc, veľkonočná šibačka a oblievačka. Ev. a. v. služby Božie

Kontakt: PhDr. Anna Kiripolská, 043/ 24 58 112, anna.kiripolska@snm.sk

April 2
Traditional spring customs and rituals presented by children's folklore groups, Easter customs, Easter egg decoration.

30. 4. Láska na dedine / Love in the Countryside

Stavanie májov a ľúbostné zvykoslovie v podaní folklórnych súborov a ľudových hudieb. Ev. a. v. služby Božie

Zdenka Čerňanská, 043/ 24 58 112, zdenka.cernanska@snm.sk,

April 30
Erecting of the Maypoles and love customs presented by folklore groups and ensembles.

Máj / May

28. 5. Detská nedeľa / Children’s Sunday

Vystúpenie detských folklórnych súborov, súťaže, tombola – všetko pre detských návštevníkov. Ev. a. v. služby Božie

Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, jaroslava.durdikova@snm.sk
Mgr. Michaela Konečná, 043/24 58 114, michaela.konecna@snm.sk

May 28 
Children folklore groups’ performances and various attractions for children.

Jún / June

11. 6. Turčianske slávnosti folklóru / Turiec Folklore Festival

39. ročník folklórneho festivalu Turca. Festival folklórnych súborov, detských folklórnych súborov, vidieckych folklórnych skupín, ľudových hudieb a sólistov inštrumentalistov. Súčasťou programu je podujatie Dnes tovariš, zajtra majster s prezentáciou tradičnej výroby v prácach študentov stredných škôl.

Kontakt:
Turčianske kultúrne stredisko, 0917 494 708, 043/ 41 32 394 kl. 15, folklor.tks@gmail.com,
Mgr. Michaela Konečná, 043/24 58 114, michaela.konecna@snm.sk

Výroba a predaj: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, jaroslava.durdikova@snm.sk

June 11 
The 39th annual of the Turiec region’s folklore festival. It is a festival of folklore ensembles, children folklore ensembles, country folklore groups, folk music and solo players. The part of the program is an event Today an Apprentice, Tomorrow a Master with presentation of traditional craft in works of secondary school’s students.

24. 6. Na svätého Jána / St. John's Day

Prezentácia obyčají spojených s oslavou letného slnovratu.

Kontakt: Ing. Martin Cirbus, 043/ 24 58 114, martin.cirbus@snm.sk

June 24
Presentation of customs connected with the summer solstice.

Júl / July

9. 7. Te prindžaras amen / Spoznajme sa // Let’s Get to Know Each Other

Folklór, zvyky a tradičná i súčasná umelecká a remeselná výroba Rómov. Ev. a. v. služby Božie

Kontakt: Mgr. Adriana Daneková, 043/ 43 83 294, adriana.danekova@snm.sk

July 9
Folklore, customs, traditional crafts and modern art handicrafts of the Roma people living in Slovakia.

23. 7. Turčianska harmonika / Turiec Harmonica

21. ročník podujatia, venovaného interpretom hry na harmoniku a heligónku z Turca a iných regiónov.

Kontakt: Mgr. Martin Bačiak, 0907 846 808, baciakm@gmail.com

Výroba a predaj: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, jaroslava.durdikova@snm.sk

July 23 
The 21st year of an event dedicated to harmonica players from the Turiec and other regions.

August / August

6. 8. Ľanová nedeľa / Flax sunday

Spracovanie textilných surovín, ľudový odev a jeho miesto v tradičnej kultúre. Ev. a. v. služby Božie

Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, jaroslava.durdikova@snm.sk,
Mgr. Michaela Konečná, 043/24 58 114, michaela.konecna@snm.sk

August 6
Processing of textile raw materials; folk clothing and its place in traditional culture.

20. 8. Dožinky / Harvest Festival

Oslava zberu úrody, ukážky spracovania obilia vrátane ručného mlátenia a mletia, ukážky prípravy tradičných jedál z obilnín. Ev. a. v. služby Božie

Kontakt: Ing. Martin Cirbus, 043/ 24 58 114, martin.cirbus@snm.sk

August 20
Celebration of the harvest works as presented by folklore groups, traditional grain processing presentations including manual threshing and grinding, traditional grain foods.

September / September

17. 9. Človek a príroda / The Man and Nature

„Človek pre prírodu, nielen príroda pre človeka.“ Poznávanie, ochrana a prezentácia krás živej a neživej prírody. Ev. a. v. služby Božie

Kontakt: Mgr. Andrej Bendík, PhD., 043/24 55 111, andrej.bendik@snm.sk

Výroba a predaj: Zdenka Čerňanská, 043/ 24 58 112, zdenka.cernanska@snm.sk

September 17 
Learning about animate and inanimate nature, presentation of its beauties and protection.

Október / October

1. 10. Michalský jarmok / St. Michael's Fair

Tradičné jarmočné stretnutie s ľudovo-umeleckými výrobcami a remeselníkmi zo severozápadného Slovenska a iných regiónov. Ev. a. v. služby Božie

Kontakt: PhDr. Anna Kiripolská, 043/ 24 58 112, anna.kiripolska@snm.sk

October 1
Traditional annual fair of folk producers and craftsmen from the northwest Slovakia and other regions.

15. 10. Keď sa zima opýta / When the Winter Asks You

Ukážky tradičného spracovania a využitia poľnohospodárskych plodín pred zimným uskladnením, zemiaky v tradičnej a súčasnej kultúre, ukážky prípravy zemiakových jedál. Ev. a. v. služby Božie

Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, jaroslava.durdikova@snm.sk
Ing. Martin Cirbus, 043/ 24 58 114, martin.cirbus@snm.sk

October 15
Traditional processing of agricultural crops, potatoes in traditional and contemporary culture, preparation of potato foods.

December / December

10. 12. Vianoce na dedine / Christmas in the Countryside

Predvianočné a vianočné zvyky, obchôdzky koledníkov a Mikuláša s anjelom a čertom, výroba vianočných ozdôb, pečenie vianočných oblátok, zdobenie medovníkov. Ev. a. v. služby Božie

Kontakt: Mgr. Michaela Konečná, 043/ 24 58 114, michaela.konecna@snm.sk

December 10 
Advent and Christmas customs, walk-about carol-singers and St. Nicholas with his companions, making Christmas decorations, baking waffles, gingerbread decorating.

Zmena programu vyhradená. Please note that the program is subject to change.

Informácie pre návštevníkov

Otváracie hodiny

1. 5. - 30. 6:
denne okrem pondelka
od 9:00 do 18:00
1. 7 - 31. 8:
denne
od 9:00 do 18:00
1. 9. - 31. 10.:
denne okrem pondelka
od 9:00 do 17:00
1. 11. - 30. 4.:
denne okrem pondelka
a soboty od 10:00 do 14:30
1. november:
zatvorené
17. november:
10.00 – 14.30 hod. (posledný vstup o 14.00 hod.)

Bežné vstupné

Cenový výmer č. 4/2022 platný od 1. 3. 2022
Platba je možná v hotovosti aj platobnou kartou.

5,00 €
dospelí
bezplatne
deti do 6r.
2,50 €
deti nad 6r., študenti, seniori
7,50 €
rodinná vstupenka malá
12,50 €
rodinná vstupenka veľká
7 €
celodenná vstupenka do dvoch múzeí SNM v Martine - dospelí
3,50 €
celodenná vstupenka do dvoch múzeí SNM v Martine - deti nad 6 r., študenti, seniori

Programové vstupné

6,00 €
dospelí
bezplatne
deti do 6r.
3,00 €
deti nad 6r., študenti, seniori
9,00 €
rodinná vstupenka malá
15,00 €
rodinná vstupenka veľká

Deti nad 6 rokov – deti a mládež do veku 18 rokov.

Študenti – držitelia preukazov ISIC, EURO 26; k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť uvedený doklad.

Seniori – k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť doklad totožnosti.

Rodinná vstupenka malá – jeden dospelý a deti (max. počet 3).

Rodinná vstupenka malá – dvaja dospelí a deti (max. počet3).

Vstup zdarma:

  • deti do 6 rokov
  • jeden člen pedagogického dozoru na skupinu 10 detí
  • deti z detských domovov
  • držitelia preukazov ŤZP a ŤZPS
  • zamestnanci rezortu MK SR
  • držitelia preukazov ICOM, Zväz múzeí na Slovensku, Asociace muzeí a galerií ČR
  • držitelia novinárskeho preukazu
  • držitelia VIP vstupenky SNM
  • vstup počas prvej stredy v mesiaci (príkaz Ministerky kultúry č. 16/2022 platný od 1.10. 2022)

Cena bola stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách v platnom znení. Platnosť a účinnosť tohto cenového výmeru je od 1. 3. 2022 do zrušenia.

Ostatné služby

permanentka na 5 vstupov - dospelí
20 €
permanentka na 5 vstupov - deti na 6 r., študenti, seniori
10 €
vzdelávacie programy:
vo výške programového vstupného
fotografovanie (svadobné, ostatné)
30 €

Partneri

Fakturačné údaje:

Občianske združenie Jahodnícke háje
Malá hora 2, P. O. Box 155
036 08 Martin
IČO. 37911121
DIČ: 2022161119
nie sme platcami DPH
IBAN: SK7309000000000352072702

Facebook

SedajHosting